Dekalog slobode

Polazeći od temeljnih principa filozofije slobode, prava na život, svojinu i ličnu sreću;

Razumijevajući neophodnost zaštite slobode svakog pojedinca i njegovih prava od bilo kakvog autoriteta te otpor svakom tlačenju;

Shvatajući važnost racionalnog i razumnog djelovanja u društvenom životu i stalne borbe slobodno društvo;

Cijeneći da je od posebne važnosti za društvo jačanje i edukacija novih, mladih lidera koji će biti vjesnici slobode u državi i Evropi;

Uvjereni da je jedini put ka srećnom društvu sreća svakog građanina, a da se ona može postići samo individualnom slobodom svakog čovjeka;

6. Marta 2016. godine u Podgorici

Član 1

Sloboda nema granica, ljudski um je prirodno stanište slobode i slobodne volje, njena posljedica jeste slobodan pojedinac, a njen cilj slobodno društvo. Razvijati ljudski um i razum znači, dakle, razvijati slobodu.

Član 2

Ne postoje apsolutne istine niti iko može imati monopol nad istinama. Sloboda misli, akademske slobode i razmjena ideja jedini su put ka temeljima slobode.

Član 3

Država ne može suspendovati prirodna prava koja pripadaju svakom čovjeku, bilo kojim zakonom ili aktom. Njena uloga jeste isključivo da štiti stabilnost takvih prava i spriječi njihovo narušavanje.

Član 4

Svaki pokušaj monopola nad pojedincem ili bilo kojim njegovim pravom, životom, imovinom, ličnom slobodama, sigurnošću i srećom, jeste tiranija i zaslužuje otpor.

Član 5

Pojedinci imaju jednake šanse i polazne mogućnosti, slobodno tržište ideja i proizvoda stvoriće nabolje uslove za zadovoljenje potreba svakog čovjeka i ostvarenje njegovih najboljih potencijala.

Član 6

Ljudska i građanska prava svakog pojedinca neotuđiva su, a interesi bilo koje većine ne smiju biti prepreka za jednak položaj bilo kojeg pojedinca bez obzira na pol, nacionalnost, seksualnu propadnost, religiju ili uvjerenje.

Član 7

Vjerujemo u sistem laičke i sekularne države utemeljene na naučnim istinama, napretku i znanju.

Član 8

Kultura i umjetnost važan su dio izražavanja slobode i njenog utemeljavanja, pa je od posebne važnosti održavanje umjetničkih sloboda, slobode stvaranja, izražavanja i kreacije te javnog performansa takvih ideja.

Član 9

Svaki pojedinac crpi slobodu iz poštovanja prirodnog prava i zakonskog prava svakog drugog pojedinca, takvo shvatanje garantuje održiv mir i stalni napredak.

Član 10

Konačno, naša vizija jeste da čovjeka, pojedinca, iz tame uputimo na svjetlost, znanja, slobode i sreće. To je put koji pripada svakome od nas.

Switch The Language

  Dear Visitor,

  We, at The Lucha Institute, are constantly working to upgrade our platform. In few days we will add a lot of new features and more information regarding our organisation. New platform will be consisted of many additional features that will help you to follow our work more easily. In case you need additional information regarding our new platform please do not hesitate to reach us.

  Luča Institut cijeni sve doprinose i napore uložene od strane pojedinaca i kompanija u dalji razvoj našeg Istraživačkog centra. Sve donacije će biti usmjerene ka Fondu za razvoj mladih istraživača, jer vjerujemo da će to biti od velikog značaja za buduće generacije slobodnoumnih mislilaca.

  ADRESA

  Radoja Dakića 30/A, Lamela 2-9, III Sprat, Stan br. 19

  TELEFON

  +382 (20) 330 905

  EMAIL

  info@luchainstitute.org

  Cart