Dekalog slobode

Polazeći od temeljnih principa filozofije slobode, prava na život, svojinu i ličnu sreću;

Razumijevajući neophodnost zaštite slobode svakog pojedinca i njegovih prava od bilo kakvog autoriteta te otpor svakom tlačenju;

Shvatajući važnost racionalnog i razumnog djelovanja u društvenom životu i stalne borbe slobodno društvo;

Cijeneći da je od posebne važnosti za društvo jačanje i edukacija novih, mladih lidera koji će biti vjesnici slobode u državi i Evropi;

Uvjereni da je jedini put ka srećnom društvu sreća svakog građanina, a da se ona može postići samo individualnom slobodom svakog čovjeka;

6. Marta 2016. godine u Podgorici

Član 1

Sloboda nema granica, ljudski um je prirodno stanište slobode i slobodne volje, njena posljedica jeste slobodan pojedinac, a njen cilj slobodno društvo. Razvijati ljudski um i razum znači, dakle, razvijati slobodu.

Član 2

Sloboda misli, akademske slobode i razmjena ideja jedini su put ka temeljima slobode.

Član 3

Država ne može suspendovati prirodna prava koja pripadaju svakom čovjeku, bilo kojim zakonom ili aktom. Njena uloga jeste isključivo da štiti stabilnost takvih prava i spriječi njihovo narušavanje.

Član 4

Svaki pokušaj monopola nad pojedincem ili bilo kojim njegovim pravom, životom, imovinom, ličnom slobodama, sigurnošću i srećom, jeste tiranija i zaslužuje otpor.

Član 5

Pojedinci imaju jednake šanse i polazne mogućnosti, slobodno tržište ideja i proizvoda stvoriće nabolje uslove za zadovoljenje potreba svakog čovjeka i ostvarenje njegovih najboljih potencijala.

Član 6

Ljudska i građanska prava svakog pojedinca neotuđiva su, a interesi bilo koje većine ne smiju biti prepreka za jednak položaj bilo kojeg pojedinca bez obzira na pol, nacionalnost, seksualnu propadnost, religiju ili uvjerenje.

Član 7

Vjerujemo u sistem laičke i sekularne države utemeljene na naučnim istinama, napretku i znanju.

Član 8

Kultura i umjetnost važan su dio izražavanja slobode i njenog utemeljavanja, pa je od posebne važnosti održavanje umjetničkih sloboda, slobode stvaranja, izražavanja i kreacije te javnog performansa takvih ideja.

Član 9

Svaki pojedinac crpi slobodu iz poštovanja prirodnog prava i zakonskog prava svakog drugog pojedinca, takvo shvatanje garantuje održiv mir i stalni napredak.

Član 10

Konačno, naša vizija jeste da čovjeka, pojedinca, iz tame uputimo na svjetlost, znanja, slobode i sreće. To je put koji pripada svakome od nas.

Switch The Language

  Luča Institut predstavlja svojevrsni evropski istraživački centar, odnosno tzv. Trust mozgova, sa sjedištem u Crnoj Gori. Naš zadatak je da postanemo najprepoznatljiviji evropski istraživački centar koji će povezivati slobodnoumne i inovativne mislioce u Evropi. Glavna uloga Luča Instituta ogleda se u istraživanju, razvoju, edukaciji i promociji politika koje naglašavaju važnost ograničenja državne moći, individualnih, ekonomskih i političkih sloboda, tržišne ekonomije, i preduzetništva.

  ADRESA

  Radoja Dakića 30/A, Lamela 2-9, III Sprat, Apt. #19, 81000 Podgorica, Crna Gora

  TELEFON

  +382 (20) 330 905

  EMAIL

  info@luchainstitute.org

  Cart
  X